Eastern Syriac :ܩܘܼܪܲܢܬܵܝܵܐ
Western Syriac :ܩܽܘܪܰܢܬܳܝܳܐ
Eastern phonetic :qu: ran ' ta: ia:
Category :noun
[Humanities → Geography → Countries]
English :2 Corinthians : 6, 11 : Corinthian ;
French :2 Corinthiens : 6, 11 : (un) corinthien ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܩܘܼܪܲܢܬܘܿܣ