Eastern Syriac :ܩܝܼܵܪܵܐ
Western Syriac :ܩܺܝܳܪܳܐ
Eastern phonetic :qi: ' ia: ra:
Category :noun
[Industry]
English :a pitch well ;
French :un puits de bitume / poix ;
Dialect :Al Qosh

Cf. ܩܝܼܪ, ܩܝܼܪܵܐ

Arabic origin

mot d'origine arabe