Eastern Syriac :ܩܵܡܹܐ
Western Syriac :ܩܳܡܶܐ
Eastern phonetic :qa: mé / ' qa: mi:
Category :verb
[Science → Natural sciences]
English :intransitive : to scorch , to be / become parched ;
French :intransitif : se dessécher , se brûler superficiellement / roussir / être roussi ;
Dialect :Urmiah, NENA

Cf. ܩܡܵܝܵܐ, ܩܡܵܥ, ܩܡܵܐ

See also : ܩܵܡܸܠ