Eastern Syriac :ܩܵܦܵܕܘܿܩܝܼܵܐ
Western Syriac :ܩܳܦܳܕܽܘܩܺܝܳܐ
Eastern phonetic :qa: pa: du: ' qi: ia:
Category :proper noun
[Humanities → Geography → Countries]
English :Acts : 2, 9 : Cappadocia ;
French :Actes : 2, 9 : la Cappadoce ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܩܵܦܵܕܘܿܩܵܝܵܐ, ܩܵܦܘܿܕܩܵܝܹ̈ܐ

Variants : ܩܵܦܵܕܘܼܩܝܼ

See also : ܟܲܦܬܘܿܪ