Eastern Syriac :ܩܵܦܘܿܕܩܵܝܹ̈ܐ
Western Syriac :ܩܳܦܽܘܕܩܳܝܶ̈ܐ
Eastern phonetic :qa: pu:d ' qa: yi:
Category :noun
[Humanities → Geography → Countries]
English :Peshitta ; Deuteronomy : 2, 23 : Caphtorim ;
French :Peshitta ; Deutéronome : 2, 23 : les Caphtorim ;
Dialect :Classical Syriac

See also : ܩܵܦܵܕܘܿܩܵܝܵܐ, ܩܵܦܵܕܘܿܩܝܼ, ܩܵܦܵܕܘܿܩܝܼܵܐ, ܟܲܦܬܘܿܪ