Eastern Syriac :ܟܡܝܼܕ݂ܘܼܬ݂ܵܐ
Western Syriac :ܟܡܺܝܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ
Eastern phonetic :kmi: ' dhu: ta:
Category :noun
[Sky → Climate]
English :a drought ;
French :une sécheresse ;
Dialect :Eastern Syriac

See also : ܒܵܪܘܼܙܵܐ, ܒܸܪܙܵܐ, ܨܲܗܝܘܼܬܵܐ, ܡܕܵܟ݂ܵܝܬܵܐ, ܟܘܼܪܵܢܵܐ, ܩܲܨܪܵܒ݂, ܝܲܒ݂ܫܵܢܵܐ, ܟܵܬܟܘܿܬܹܐ

Lishani

Lishani