Eastern Syriac :ܩܵܪܵܨܘܼ
Western Syriac :ܩܳܪܳܨܽܘ
Eastern phonetic :qa: ' ra: ṣu:
Category :proper noun
[Humanities → Geography → Rivers]
English :the name of a river in Central Persia
French :nom d'un fleuve au centre de la Perse
Dialect :Eastern Syriac

Variants : ܩܵܪܵܟ̰ܵܝ

this name is of Turkish / Persian origin

nom d'origine turque / persane