Eastern Syriac :ܩܲܪܩܘܼܓ̰
Western Syriac :ܩܰܪܩܽܘܓ̰
Eastern phonetic :' qer qu:dj
Category :noun
[Human → Body]
English :a shoulder ;
French :une épaule ;
Dialect :Al Qosh

See also : ܟܲܬܦܵܐ, ܩܲܪܩܘܼܓ̰, ܪܘܼܦ̮ܫܵܐ

Akkadian : naglabu / būdu

akkadien : naglabu / būdu