Eastern Syriac :ܩܸܪܩܵܢܬܵܐ
Western Syriac :ܩܶܪܩܳܢܬܳܐ
Eastern phonetic :qir ' qa:n ta:
Category :adjective
[Human → Hygiene]
Dialect :Eastern Syriac

ܩܸܪܩܵܐ

feminine of ܩܸܪܩܵܢܵܐ

féminin de ܩܸܪܩܵܢܵܐ