Eastern Syriac :ܪܘܼܣܝܼܵܐ
Western Syriac :ܪܽܘܣܺܝܳܐ
Eastern phonetic :ru: ' si: ia:
Category :proper noun
[Humanities → Geography → Countries]
English :Russia ;
French :la Russie ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܐܘܿܪܘܿܣܢܵܝܵܐ, ܐܘܿܪܘܿܣ, ܪܘܼܣܢܵܝܵܐ, ܪܘܼܣܢܵܝܬܵܐ