Eastern Syriac :ܫ̈ܡܵܗܹܐ
Western Syriac :ܫ̈ܡܳܗܶܐ
Eastern phonetic :' šma: hi:
Category :noun
[Humanities → Language]
English :plural of ܫܡܵܐ : names , nouns , substantives ;
French :pluriel de ܫܡܵܐ : des noms , des substantifs ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܫܸܡܵܐ

also ܫܡܵܗܹ̈ܐ

aussi ܫܡܵܗܹ̈ܐ