Eastern Syriac :ܫܝܼܠܘܼ
Western Syriac :ܫܺܝܠܽܘ
Eastern phonetic :' ši: lu:
Category :proper noun
[Humanities → Geography → Countries]
English :Joshua : 18, 1 : Shiloh ;
French :Josué : 18, 1 : Silo ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܫܝܼܠܘܿܢܵܝܵܐ, ܫܝܼܠܘܿܢܵܝܬܵܐ

See also : ܫܝܼܠܘܿܗ