Eastern Syriac :ܫܝܼܠܘܿܢܵܝܵܐ
Western Syriac :ܫܺܝܠܽܘܢܳܝܳܐ
Eastern phonetic :ši: lu: ' na: ia:
Category :noun
[Human being]
English :1 Kings : 11, 29 : a Shilonite / from Shiloh ; feminine : ܫܝܼܠܘܿܢܵܝܬܵܐ ;
French :1 Rois : 11, 29 : de Silo , un Silonien ; féminin : ܫܝܼܠܘܿܢܵܝܬܵܐ : une Silonienne ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܫܝܼܠܘܼ