Eastern Syriac :ܫܝܼܠܘܿܢܵܝܬܵܐ
Western Syriac :ܫܺܝܠܽܘܢܳܝܬܳܐ
Eastern phonetic :ši: lu: ' né ta:
Category :noun
[Human being]
English :feminine of ܫܝܼܠܘܿܢܵܝܵܐ : a Shilonite woman / girl ;
French :féminin de ܫܝܼܠܘܿܢܵܝܵܐ : une femme de Silo , une Silonienne ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܫܝܼܠܘܼ