Eastern Syriac :ܫܵܡܘܿܥ
Western Syriac :ܫܳܡܽܘܥ
Eastern phonetic :' ša:m mu:
Category :proper noun
[Human being]
Dialect :Classical Syriac

ܫܲܡܵܐ

Peshitta ; 1 Chronicles : 3, 5 ; see homonym ܫܵܡܘܿܥ

Peshitta ; 1 Chroniques : 3, 5 ; voir homonyme ܫܵܡܘܿܥ