Eastern Syriac :ܬܹܐܬܵܐ
Western Syriac :ܬܶܐܬܳܐ
Eastern phonetic :' ti: ta:
Category :noun
[Country → Trees]
English :Maclean : a fig-tree ;
French :Maclean : un figuier ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܬܹܐܢܵܐ, ܬܹܐܢܬܵܐ, ܬܹܐܬܵܐ ܦܲܟܝܼܗܬܵܐ

Akkadian : tittu : a fig ; tīnātu : figs

akkadien : tittu : une figue ; tīnātu : des figues