Eastern Syriac :ܬܘܼܒܵܠ
Western Syriac :ܬܽܘܒܳܠ
Eastern phonetic :' tu: ba:l
Category :proper noun
[Human being]
Dialect :Eastern Syriac

ܬܘܼܒ݂ܹܝܠ

Revised Version of the American Syriac Bible

nouvelle version de la Bible syriaque américaine