Eastern Syriac :ܬܲܪܓ̰ܡܵܢܘܼܬ݂ܵܐ
Western Syriac :ܬܰܪܓ̰ܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ
Eastern phonetic :terdj ma: nu: tha:
Category :noun
[Humanities → Language]
English :translation , interpretariat ; ܥܵܒ݂ܸܕ ܬܲܪܓ̰ܡܵܢܘܼܬ݂ܵܐ : to interpret , to translate ;
French :la traduction , l'interprétariat ; ܥܵܒ݂ܸܕ ܬܲܪܓ̰ܡܵܢܘܼܬ݂ܵܐ : traduire , interpréter ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܬܲܪܓ̰ܘܼܡܵܢ, ܬܲܪܓ̰ܘܼܡܹܐ, ܬܲܪܓ̰ܹܡ, ܡܬܲܪܓܸܡ, ܬܘܼܪܓܵܡܵܐ, ܬܲܪܓ̰ܡܵܢ, ܬܲܪܓ̰ܡܵܢܝܼܵܐ, ܬܲܪܓܡܵܢܵܐ