Eastern Syriac :ܬܘܼܪܟܸܬ
Western Syriac :ܬܽܘܪܟܶܬ
Eastern phonetic :' tu:r kit
Category :noun
[Humanities → Geography → Countries]
English :Turkish , the Turkish language ;
French :la langue turque , le turc ;
Dialect :Urmiah, Eastern Syriac

Cf. ܬܘܼܪܟܵܝܵܐ, ܥܘܿܣܡܵܢܵܝܵܐ, ܬܘܼܪܟܵܝܬܵܐ, ܬܘܼܪܟܝܼ, ܬܘܼܪܩܵܝܵܐ

Source : Maclean