Eastern Syriac :ܩܛܹܪܩܵܝܵܐ
Western Syriac :ܩܛܶܪܩܳܝܳܐ
Eastern phonetic :qṭi:r ' qa: ia:
Category :noun
[Professions]
English :a maker of backpacks , a backpack-maker ;
French :un fabricant de sac à dos ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܩܛܹܪܩܵܐ