Eastern Syriac :ܬܲܝܡܵܢܵܝܵܐ
Western Syriac :ܬܰܝܡܳܢܳܝܳܐ
Eastern phonetic :té ma: ' na: ia:
Category :noun
[Humanities → Geography → Countries]
English :Job : 4, 1 : a Temanite , a man from Teman ;
French :Job : 4, 1 : de Théman , un Thémanien ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܬܲܝܡܵܵܢܵܝܵܐ

See also : ܬܲܝܡܢܵܐ

Peshitta : ܬܲܝܡܢܵܝܵܐ : southern

Peshitta : ܬܲܝܡܢܵܝܵܐ : du sud , méridional