Eastern Syriac :ܩܸܢܵܢܹ̈ܐ
Western Syriac :ܩܶܢܳܢ̈ܶܐ
Eastern phonetic :qin ' na: né
Category :noun
[Animals → Birds]
English :1) plural of ܩܸܢܵܐ : nests ; 2) broken walnuts , = ܓܵܘܙܹ̈ܐ ܬܘܼܒܼܪܹ̈ܐ ;
French :1) pluriel de ܩܸܢܵܐ : des nids ; 2) des noix cassées , = ܓܵܘܙܹ̈ܐ ܬܘܼܒܼܪܹ̈ܐ ;
Dialect :Eastern Syriac, NENA

Cf. ܩܸܢܵܐ, ܩܸܢ̈ܵܬ݂ܵܐ