Eastern Syriac :ܚܵܘܕܸܪ̈ܵܢܹܐ
Western Syriac :ܚܳܘܕܶܪ̈ܳܢܶܐ
Eastern phonetic :ḥo: di ' ra: né
Category :noun
[Humanities → Geography]
English :the vicinity ;
French :les alentours , les environs ;
Dialect :NENA

Cf. ܚܵܕܸܪ̈ܘܵܢܹܐ

See also : ܫܘܵܐ ܬܚܘܼܡܵܐ, ܩܘܼܪ̈ܒܵܒܹܐ

Rhétoré

Rhétoré