Eastern Syriac :ܦܠܵܢܝܼܬ݂ܵܐ
Western Syriac :ܦܠܳܢܺܝܬ݂ܳܐ
Eastern phonetic :pla: ' ni: tha:
Category :pronoun
[Human being]
English :Rhétoré ; feminine of ܦܠܵܢ : so-and-so ; ܦܠܵܢܝܼܬ݂ܵܐ ܐ݇ܬ݂ܹܐ ܠܵܗܿ / ܦܠܵܢܵܝܬ݂ܵܐ ܐ݇ܬ݂ܹܐ ܠܵܗܿ : one so-and-so came ;
French :Rhétoré ; féminin de ܦܠܵܢ : une telle ; ܦܠܵܢܝܼܬ݂ܵܐ ܐ݇ܬ݂ܹܐ ܠܵܗܿ / ܦܠܵܢܵܝܬ݂ܵܐ ܐ݇ܬ݂ܹܐ ܠܵܗܿ : Madame une telle est venue ;
Dialect :Eastern Syriac, Classical Syriac, NENA, Al Qosh

Cf. ܦܸܠܵܢ