Eastern Syriac :ܢܦܝܼܠܬܵܐ
Western Syriac :ܢܦܺܝܠܬܳܐ
Root :ܢܦܠ
Eastern phonetic :' npi:l ta:
Category :adjective
English :feminine of ܢܦܝܼܠܵܐ : fallen / fallen from , dropped ; Rhétoré ; ܗܘܿܘܵܢ ܢܦܝܼܠܬܵܐ ܡܚܵܐܠܝܼ : I have fallen from my previous status ;
French :féminin de ܢܦܝܼܠܵܐ : tombée , déchue ; Rhétoré ; ܗܘܿܘܵܢ ܢܦܝܼܠܬܵܐ ܡܚܵܐܠܝܼ : je suis déchue de mon état antérieur ;
Dialect :Eastern Syriac, NENA, Al Qosh

Cf. ܢܦܠ, ܢܦܵܠܬܵܐ, ܡܲܢܦܸܠ, ܢܵܦܸܠ