Eastern Syriac :ܟܪܝܼܗܲܬ݂ ܪܹܫܵܐ ܘܫܘܼܠܵܡܵܐ
Western Syriac :ܟܪܺܝܗܰܬ݂ ܪܶܫܳܐ ܘܫܽܘܠܳܡܳܐ
Eastern phonetic :' kri: hath ' ri: šܵa: u šu: ' la: ma:
Category :noun
[Humanities → Language]
English :a verb cripple on the first and third root ;
French :verbe infirme à la première et troisième radicale ;
Dialect :Eastern Syriac, Classical Syriac

Cf. ܡܸܠܬ݂ܵܐ ܡܪܲܟܲܒ݂ܬܵܐ, ܡܸܠܬ݂ܵܐ ܦܫܝܼܛܬܵܐ, ܡܸܠܬ݂ܵܐ ܡܫܲܢܝܵܢܝܼܬ݂ܵܐ, ܡܸܠܬ݂ܵܐ ܕܲܒܝܼܩܬܵܐ, ܡܸܠܵܬ݂̈ܵܐ ܟܪ̈ܝܼܗܵܬ݂ܵܐ

See also : ܟܪܝܼܗܲܬ݂ ܪܹܫܵܐ, ܟܪܝܼܗܲܬ݂ ܡܸܨܥܵܝܬܵܐ, ܟܪܝܼܗܲܬ ܫܘܼܠܵܡܵܐ, ܟܪܝܼܗܲܬ݂ ܪܹܫܵܐ ܘܡܸܨܥܵܝܬܵܐ, ܟܪܝܼܗܲܬ݂ ܡܸܨܥܵܝܬܵܐ ܘܫܘܼܠܵܡܵܐ