Eastern Syriac :ܡܲܬܒ݂ܵܢܬܵܐ
Western Syriac :ܡܰܬܒ݂ܳܢܬܳܐ
Root :ܝܬܒ
Eastern phonetic :mat ' wa:n ta:
Category :noun
English :feminine of : establishing / an establisher , founding / a female founder ;
French :féminin de : fondatrice ;
Dialect :Eastern Syriac, NENA, Al Qosh

Cf. ܝܬܒ, ܬܘܼܒ݂, ܝܬܵܒ݂ܬܵܐ, ܝ݇ܬܸܒ݂, ܝܲܬܒ݂ܘܼܬܵܐ, ܝܲܬܵܒ݂ܵܐ, ܬܲܘܬܵܒ݂ܵܐ, ܬܲܘܬܵܒ݂ܘܼܬܵܐ, ܐܵܬܒ݂, ܝܵܬܸܒ݂, ܝ݇ܬܵܒ݂ܵܐ, ܪܝܼܫ ܡܲܘܬܒ݂ܵܐ, ܡܵܘܬܒ݂ܵܐ, ܡܲܬܘܿܒ݂ܹܐ, ܡܘܼܬܒ݂ܵܐ, ܡܘܼܬܲܒ݂ܬܵܐ, ܡܲܬܘܿܒ݂ܹܐ