Eastern Syriac :ܡܲܝܪܘܼܬܹܐ
Western Syriac :ܡܰܝܪܽܘܬܶܐ
Root :ܝܪܬ
Eastern phonetic :mé ' ru: ti:
Category :verb
[Legal]
English :causative of ܝܼܪܵܬܵܐ : to have inherit , to cause to inherit , to bequeath ;
French :causatif de ܝܼܪܵܬܵܐ : faire hériter , léguer ;
Dialect :Eastern Syriac, NENA, Al Qosh

Cf. ܝܪܬ, ܝܵܪܬܵܢܵܐ, ܫܘܵܐ ܝܲܪܬܘܼܬܵܐ, ܝܘܼܪܬܘܼܬܵܐ, ܝܘܼܪܬܵܢܵܐ, ܝܪܝܼܬܘܼܬܵܐ, ܡܲܘܪܬܵܢܵܐ, ܡܝܼܪܲܬܓܵܪ, ܡܝܼܪܲܬܓܵܪܘܼܬܵܐ, ܝܵܪܸܬ݂, ܡܲܪܝܸܬ݂, ܝܵܪܬܘܼܬ݂ܵܐ, ܝܼܪܵܬܵܐ