Eastern Syriac :ܚܗܵܝܵܐ
Western Syriac :ܚܗܳܝܳܐ
Eastern phonetic :ḥ ' ha: ia:
Category :verb
[Science → Natural sciences]
Dialect :Al Qosh

ܚܝܼܵܐ

Rhétoré ; vernacular language in Al Qosh. The verb ܚܝܵܝܵܐ takes a reinforcing ܗ instead of ܝ 2nd root : ܚܗܹܐ ܠܝܼ : I lived

Rhétoré ; langue populaire d'Al Qosh. Le verbe ܚܝܵܝܵܐ prend un ܗ de renforcement au lieu du ܝ 2ème radicale : ܚܗܹܐ ܠܝܼ : je vécus