Eastern Syriac :ܕܥܵܟ݂ܵܐ
Western Syriac :ܕܥܳܟ݂ܳܐ
Root :ܕܥܟ
Eastern phonetic :d ' a: ḥa:
Category :verb
English :quench , to extinguish , to overwhelm , to engulf , to put an end to (fire and flame) ;
French :étancher (soif ...) , éteindre (feu ...) , mettre un terme à (incendie ...) , mettre fin à (incendie ...) , submerger , noyer ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܕܥܟ, ܕܵܥܸܟ݂, ܠܵܐ ܡܕܲܥܟ݂ܵܐ