Eastern Syriac :ܕܝܼܠܵܢܵܐܝܼܬ݂
Western Syriac :ܕܺܝܠܳܢܳܐܺܝܬ݂
Eastern phonetic :di: la: ' na: i:th
Category :adverb
English :particularly , peculiarly , specially ;
French :particulièrement , spécialement ;
Dialect :Eastern Syriac, NENA, Al Qosh

Cf. ܕܝܼܠܵܢܵܝܵܐ