Eastern Syriac :ܒܣܲܢܵܝܘܼܬ݂ܵܐ
Western Syriac :ܒܣܰܢܳܝܽܘܬ݂ܳܐ
Eastern phonetic :bsa na: ' iu: tha:
Category :adverb
[Industry]
English :easily ;
French :avec facilité , facilement ;
Dialect :Eastern Syriac, NENA, Al Qosh

Cf. ܗܲܣܵܢܵܝܝܼ, ܣܵܢܵܝܝܼ

Rhétoré

Rhétoré