Eastern Syriac :ܡܐܸܕܝܘܼܡ݇ ܘܐ݇ܙܵܠܹܗ
Western Syriac :ܡܐܶܕܝܽܘܡ݇ ܘܐ݇ܙܳܠܶܗ
Eastern phonetic :' mi diu: u ' za: li:h
Category :adverb
[Time]
English :starting today , as of today , from today onward ;
French :dès aujourd'hui , à partir d'aujourd'hui ;
Dialect :Eastern Syriac, NENA, Al Qosh

Cf. ܐܸܕܝܘܿܡ݇