Eastern Syriac :ܐܸܢܲܩܠܵܐ
Western Syriac :ܐܶܢܰܩܠܳܐ
Eastern phonetic :i ' na qla:
Category :adverb
[Time]
English :then / this time ;
French :cette fois , alors / à ce moment-là ;
Dialect :Eastern Syriac, NENA, Al Qosh

Variants : ܐܵܕ݂ܢܲܩܠܵܐ

See also : ܗܵܟ݂ܹܝܠ, ܐ݇ܚܹܪ݇ܢ, ܐܝܼܛܵܐ, ܗܵܝܕܝܼܢ, ܐܵܝܓܲܗܵܐ

Rhétoré

Rhétoré