Eastern Syriac :ܡܕܝܼܢ݇ܬܘܿܢܝܼܬܵܐ
Western Syriac :ܡܕܺܝܢ݇ܬܽܘܢܺܝܬܳܐ
Eastern phonetic :mdi: tu ' ni: ta:
Category :noun
[City]
English :a town ;
French :une petite ville , une bourgade ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܡܕ݂ܝܼܢܘܼܬ݂ܵܐ, ܡܕܝܼܢ݇ܬܵܐ, ܡܕ݂ܝܼܢܵܝܘܼܬ݂ܵܐ, ܡܕܝܼܢ݇ܬܘܿܢܝܼܬܵܐ, ܡܕܝܼܢܵܐ

See also : ܟܲܦܪܵܐ, ܡܵܚܘܿܙܵܐ

Yoab Benjamin

Yoab Benjamin