Eastern Syriac :ܟܪܝܼܢܘܼܬ݂ܵܐ
Western Syriac :ܟܪܺܝܢܽܘܬ݂ܳܐ
Eastern phonetic :kri: ' nu: tha:
Category :noun
[Moral life → Feelings]
English :huff , temper / anger ;
French :la colère / un accès de colère , la ire , le sentiment d'être vexé ;
Dialect :Eastern Syriac

See also : ܟܪܝܼܒܵܐ, ܟܲܪܒܵܐ