Eastern Syriac :ܡܝܲܢܩܵܢܬ݂ܵܐ
Western Syriac :ܡܝܰܢܩܳܢܬ݂ܳܐ
Eastern phonetic :mian ' qa:n tha:
Category :noun
[Human being]
English :a wet nurse ;
French :une nourrice allaitante ;
Dialect :Eastern Syriac

See also : ܒܸܙܵܐ, ܡܲܡܨܲܢܝܼܬ݂ܐ, ܡܲܡܝܼܨܵܢܬܵܐ, ܡܲܡܸܟܵܐ

Lishani ; Akkadian : mušēniqtu

Lishani ; akkadien : mušēniqtu