Eastern Syriac :ܡܲܡܝܼܨܵܢܬܵܐ
Western Syriac :ܡܰܡܺܝܨܳܢܬܳܐ
Eastern phonetic :ma mi ' ṣa:n ta:
Category :noun
[Human being]
English :a wet nurse ;
French :une nourrice allaitante ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܡܲܡܸܨܵܢܬܵܐ

See also : ܒܸܙܵܐ, ܡܝܲܢܩܵܢܬ݂ܵܐ, ܡܲܡܨܲܢܝܼܬ݂ܐ, ܡܲܡܸܟܵܐ

Lishani ; Akkadian : mušēniqtu

Lishani ; akkadien : mušēniqtu