Eastern Syriac :ܡܲܛܥܵܡܵܢܝܼܬ݂ܵܐ
Western Syriac :ܡܰܛܥܳܡܳܢܺܝܬ݂ܳܐ
Root :ܛܥܡ
Eastern phonetic :maṭ a: ma: ' ni: tha:
Category :noun
[Feeding]
English :a spoon ;
French :une cuillère , une cuiller ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܛܥܡ, ܡܲܛܥܵܡܬܵܐ

Noor Matti

Noor Matti