Eastern Syriac :ܦܲܛܠܘܿ
Western Syriac :ܦܰܛܠܽܘ
Eastern phonetic :' pal ' ṭu
Category :noun
[Science → Natural sciences]
English :water-cycle ;
French :le cycle de l'eau ;
Dialect :Eastern Syriac

See also : ܡܲܝܵܢܘܼܬ݂ܵܐ, ܦܲܛܠܘܿ, ܡ̈ܝܼܵܐ, ܒܸܪܕܵܢܵܐ, ܡ̈ܝܼܵܐ, ܪܲܣܝܼܣܵܐ, ܬܪܐ

Lishani

Lishani