Eastern Syriac :ܚܸܠܵܐ
Western Syriac :ܚܶܠܳܐ
Root :ܚܠ
Eastern phonetic :' ḥi la:
Category :noun
English :1) dust ; 2) whites / whites specks (?) ; 3) the membrane in the eye / the retina ;
French :1) la poussière ; 2) des blancs / des taches blanches (?) ; 3) la membrane de l'œil / la rétine :
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܚܠ, ܚܵܠܵܢܵܝܵܐ, ܚܵܠܵܢܵܝܬܵܐ, ܚܵܠܵܐ, ܚܸ̈ܠܹܐ ܕܥܲܝܢܵܐ

See also : ܫܲܪܢܲܩܬ݂ܵܐ, ܚܸܠܒܵܐ

Lishani

Lishani

Source : Other