Eastern Syriac :ܫܲܪܢܲܩܬ݂ܵܐ
Western Syriac :ܫܰܪܢܰܩܬ݂ܳܐ
Eastern phonetic :šar ' naq tha:
Category :noun
[Science → Natural sciences]
English :a membrane of an insect ;
French :une membrane d'insecte ... ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܫܘܼܪܢܵܩܵܐ

See also : ܚܸܠܵܐ