Eastern Syriac :ܟܸܐܦܬܵܐ ܕܐܝܼܣܵܪܬܵܐ
Western Syriac :ܟܶܐܦܬܳܐ ܕܐܺܝܣܳܪܬܳܐ
Eastern phonetic :' kip ta: di: ' sa:r ta:
Category :noun
[Army → Weapons]
English :a gunshot ;
French :un coup de feu , une fusillade ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܓܘܼܠܠܵܐ ܕܐܝܼܣܵܪܬܵܐ

Source : Other