Eastern Syriac :ܗܹܓܓܵܐ
Western Syriac :ܗܶܓܓܳܐ
Root :ܗܓ
Eastern phonetic :' hig ga:
Category :noun
[Moral life → Intelligence]
English :imagination ;
French :l'imagination ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܗܓ, ܗܲܓܵܓ݂ܵܐ, ܗܸܓܓ݂ܵܐ, ܗܓܵܓܵܐ, ܗܲܓܵܓܘܼܬܵܐ, ܗܲܓܵܓ݂ܵܝܵܐ, ܗܲܓܵܓܵܝܬܵܐ, ܗܲܓܵܓܵܐ

See also : ܨܘܼܠܵܡܵܐ, ܘܲܗܡ, ܡܲܟ݂ܠܵܢܘܼܬܵܐ, ܣܒܝܼܪܘܼܬܵܐ, ܦܲܢܛܲܣܝܼܵܐ

Source : Oraham