Eastern Syriac :ܐܠܦܝ̈ܛܐ
Western Syriac :ܐܠܦܝ̈ܛܐ
Eastern phonetic :al ' pi: ṭa: (?)
Category :noun
[Feeding → Food]
English :barley groats ;
French :gruau d'orge ;
Dialect :Classical Syriac

See also : ܐܪܣܢܐ, ܗܫܠܐ, ܚܫܵܠܵܐ, ܣܥܵܪܬܵܐ, ܣܵܥܪܝܼܬ݂ܵܐ, ܣܥܵܪܹ̈ܐ, ܫܲܚܬܝܼܬܵܐ, ܩܪܝܼܬ݂ܐ