Eastern Syriac :ܒܸܝܬ ܒܵܘܬܵܐ
Western Syriac :ܒܶܝܬ ܒܳܘܬܳܐ
Eastern phonetic :bi:t ' baw ta:
Category :noun
[City → Hotel]
English :a hotel ;
French :un hôtel ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܒܹܝܬ, ܒܵܘܬܵܐ

See also : ܒܸܝܬ ܡܲܫܪܝܵܐ, ܒܸܝܬ ܕܡܵܟ݂ܵܐ