Eastern Syriac :ܦܘܿܠܝܵܢܝܼܣܹܐ ܥܒܕ
Western Syriac :ܦܽܘܠܝܳܢܺܝܣܶܐ ܥܒܕ
Eastern phonetic :pu lia: ' ni: si: obad (?)
Category :verb
[Religion]
English :to be a Paulinist ;
French :être Paulinien ;
Dialect :Classical Syriac

Cf. ܥܒܕ