Eastern Syriac :ܡܝܲܒ݂ܫܵܢܵܐ ܕܟܵܘܣܵܐ
Western Syriac :ܡܝܰܒ݂ܫܳܢܳܐ ܕܟܳܘܣܳܐ
Root :ܝܒܫ
Eastern phonetic :mio ' ša: na:d ' ko: sa:
Category :noun
[Human → Hygiene]
English :a hair drier ;
French :un sèche-cheveux ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܝܒܫ, ܟܵܘܣܵܐ

Source : Maclean