Eastern Syriac :ܚܪܵܩܬܵܐ ܕܓܵܡܝܼ
Western Syriac :ܚܪܳܩܬܳܐ ܕܓܳܡܺܝ
Eastern phonetic :' ḥra:q ta:d ' ga: mi:
Category :noun
[Transport → Sea]
English :a wreck ;
French :une épave ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܓܵܡܝܼ

See also : ܛܘܼܒܵܥܵܐ ܕܣܦܝܼܢ݇ܬܵܐ, ܚܪܵܩܬܵܐ ܕܓܵܡܝܼ, ܢܘܼܘܵܓ݂ܵܐ, ܬܒ݂ܵܪ ܐܸܠܦܵܐ