Eastern Syriac :ܚܒܸܠ ܝܲܡܵܐ
Western Syriac :ܚܒܶܠ ܝܰܡܳܐ
Eastern phonetic :' ḥbil ' iam ma:
Category :noun
[Humanities → Geography]
English :sea, lake the shore , the strand ;
French :le rivage de la mer, d'un lac , la côte , la grève , la plage (?) ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܝܲܡܵܐ

See also : ܣܝܼܦܵܐ, ܪܝܼܦܵܐ, ܣܝܼܦܵܐ, ܟܸܢܦܵܐ ܕܝܲܡܵܐ, ܬܝܵܪܵܐ, ܫܸܠܚܵܐ, ܪܩܵܩܵܐ, ܝܲܒ݂ܫܵܐ, ܫܲܛܵܐ, ܚܒܸܠ ܝܲܡܵܐ, ܣܦܵܪܵܐ

Bailis Shamun

Bailis Shamun